באג מרגיז שמצאתי בבעיית כניסה לתבניות -> עריכה.

אחרי חודש של התכתבות עם הצוות זה הפתרון:

Hi Mark,

Yeah, there is a manual solution and gladly it's rather easy in this case.
So here is what you need to do:
1.Open <theme_name>/app/classes/Config.php file
2.Find the following line:

$editor = JRequest::getVar('editor', '');

and insert the following piece of code before it

JHtml::_ ( 'behavior.modal' ); // for SqueezeBox